Prognoza vremena za mjesec dana, Hrvatska

Vremenska prognoza za sljedeći mjesec dana je predstavljena na grafikonu gdje su prikazane najviše i najmanje temperature za naredne dane ovog mjeseca (siječanj 2013) po danima,  za Hrvatsku i gradove: Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik, Osijek …


*Pojašnjenje grafikona: Dani su označeni na donjoj skali a temperature na lijevoj skali, crvena krivulja označava najvišu temperaturu; plava krivulja najnižu temperaturu.

Zagreb

vremenska prognoza za naredne dane

Rijeka

vremenska prognoza za naredne dane

Split

vremenska prognoza za naredne dane

Dubrovnik

vremenska prognoza za naredne dane

Osijek

vremenska prognoza za naredne dane

Ovo je ujedno i vremenska prognoza za 15 dana koja je sigurnija u pogledu predviđanja vremenskih prilika.