Prognoza vremena za mjesec dana, BiH

Vremenska prognoza vremena za naredni mjesec dana za  Bosnu i Hercegovinu i gradove: Sarajevo, Mostar, Banja Luka.  Grafikoni prikazuju temperature najviše i najmanje za naredne dane. Ovo je ujedno i vremenska prognoza za 15 dana koja daje bolja predviđanja nego za mjesec (januar 2013) unaprijed u pogledu vremenskih prilika.


*Objašnje: Dani su označeni na donjoj skali a temperature na lijevoj skali, crvena i plava krivulja su najviše i najmanje temperature.

Sarajevo

vremenska prognoza za naredne dane

Mostar

vremenska prognoza za naredne dane

Banja Luka

vremenska prognoza za naredne dane