Mesečna prognoza vremena za Beograd, septembar 2012

Ovaj će septembar, prema svim prognozama vremena za Beograd, čak višemesečno istovetnim prognozama u regiji, biti barem prosečno topao, odnosno, većinom i topliji od proseka.
Vremenska prognoza sadrži podatke za: vreme Beograd, dnevna i noćna temperatura vazduha, padavine, hidrološki podaci, vlažnost vazduha, jačina i smer vetra, vidljivost, pritisak. Vremenska prognoza za tekući i sutrašnji dan, sledećih 7 dana.

 

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha od 13.9ºS.

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru će imati vrednosti u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 0.6ºS u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.4ºS.
Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima višim za oko 0.7ºS u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja količina padavina tokom septembra iznosiće oko 49 mm. Srednja septembarska količina padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima nižim za oko 5 mm u odnosu na višegodišnji prosek.

 

Klima Beograda je umereno kontinentalna. Prosečna godišnja temperatura je oko 11,7 °C. Najtopliji mesec je jul, sa temperaturom od 22,1°C. Ipak, Beograd u proseku ima 31 dan u godini sa temperaturom preko 30°C, a temperatura prelazi 25°C čak 95 dana u godini. Godišnja količina padavina je oko 700 milimetara. Statistički ima 2.096 sunčanih sati, sa julom i septembarom kao najsunčanijim, i decembrom i januarom kao najmračnijim danima.Srednje temperature date su u sledećoj tabeli:

Mesec Januar Februar Mart April Maj Jun Jul septembar Septembar Oktobar Novembar Decembar
Maximlana temperatura Stepeni °C 3,5 6,4 11,9 17,5 22,5 25,3 27,3 27,3 23,7 18,1 11,0 5,3
Minimalna temperatura Stepeni °C −2,3 −0,2 3,3 7,8 12,1 15,0 16,3 16,1 13,0 8,3 4,0 −0,2

             dugorocna vremenska prognoza za 10 dana
vremenska prognoza
dugorocna vremenska prognoza za 7 dana
Dugorocna vremenska prognoza za crnu goru
dugorocna vremenska prognoza za hrvatsku
Dugorocna vremenska prognoza za srbiju
dugorocna vremenska prognoza
mesecna vremenska prognoza Beograd
mesecna vremenska prognoza budva
mesecna vremenska prognoza herceg novi
mesecna vremenska prognoza kopaonik
mesecna vremenska prognoza kragujevac
mesecna vremenska prognoza nis
mesecna vremenska prognoza novi sad
mesecna vremenska prognoza zlatibor
mjesecna vremenska prognoza bih
mjesecna vremenska prognoza crna gora
mjesecna vremenska prognoza dubrovnik
mjesecna vremenska prognoza hrvatska
mjesecna vremenska prognoza makarska
mjesecna vremenska prognoza mostar
mjesecna vremenska prognoza opatija
mjesecna vremenska prognoza osijek
mjesecna vremenska prognoza rovinj
mjesecna vremenska prognoza sarajevo
mjesecna vremenska prognoza split
mjesecna vremenska prognoza tuzla
mjesecna vremenska prognoza ulcinj
mjesecna vremenska prognoza Zagreb
mjesecna vremenska prognoza
vreme prognoza
vremenska prognoza 10 dana
vremenska prognoza 15 dana
vremenska prognoza 5 dana
vremenska prognoza 7 dana
vremenska prognoza Beograd
vremenska prognoza budva
vremenska prognoza dubrovnik
vremenska prognoza herceg novi
Vremenska prognoza Jadransko more
vremenska prognoza sarajevo
vremenska prognoza split
vremenska prognoza ulcinj
vremenska prognoza za august
vremenska prognoza za juli 2012 crna gora
vremenska prognoza za juli
vremenska prognoza za juni
vremenska prognoza za kolovoz
vremenska prognoza za srpanj 2012 hrvatska
vremenska prognoza za srpanj
vremenska prognoza Zagreb

Vremenska prognoza za septembar 2012
Vremenska prognoza za rujan 2012
vremenska prognoza za oktobar 2012
vremenska prognoza za listopad 2012
prognoza vremena septembar Beograd
prognoza vremena avgust Beograd
prognoza vremena kolovoz Zagreb
prognoza vremena rujan Zagreb