Pismo namjere

Pismo namjere je dokument kojim se usuglašava suradnja između određenih pravnih subjekata,  pismo o namjeri (engl. letter of intent, letter of understanding, heads of agreement, memorandum of understanding, njemački Absichtserklärung, tal. accordo di principio, fr. letters d’intentions, protocole d’accord) služi za utvrđivanje ciljeva koje stranke žele ostvariti ugovorom ili određivanje uzajamnih obveza, ili očitovanje spremnosti da se ugovor sklopi.


Ovo pismo je sredstvo međunarodne poslovne prakse i nije kao poseban “predugovoran” oblik sporazumijevanja uređen propisima. Rezultat toga je da se u praksi pojavljuje pod različitim engleskim nazivima.

Prema sistematizaciji i grupiranju tipičnih sadržaja provedenih u pravnoj literaturi, tako da Pismo namjere može sadržavati  sljedeće:

a) utvrđivanje ciljeva koje stranke žele ostvariti ugovorom, vremenski redoslijed i raspored tema pregovora, mjesto pregovora i osobe koje u njima sudjeluju;
b) pitanja o kojima je postignut sporazum i pitanja o kojima postoje različiti stavovi;
c) utanačenja o uzajamnim obvezama o kojima je postignuta suglasnost kao što su sporazumi o diobi troškova, obveza čuvanja poslovne tajne i povjerljivosti podataka koji su otkriveni tijekom pregovora;
d) predviđanje pobližih sadržaja budućeg ugovora kao i očitovanje spremnosti da se on sklopi, ali ovisno o ispunjenju određenih uvjeta ili nastupanja nekih događaja.

S pravne točke gledišta pisma o namjerama nemaju obveznopravne učinke sklapanja ugovora ili ispunjenja obveza ugovora. Ako su u pismo o namjerama unijete neke obveze u slučaju neispunjenja postoji mogućnost naknade štete na osnovi opće građanske odgovornosti za naknadu štete. Druga je situacija ako pismo o namjerama pod tim naslovom sadržajno odgovara obvezama određenih ugovora, pa bi se moglo postaviti pitanje je li time zapravo sklopljen ugovor i jesu li nastale obveze ispunjenja. Odgovor na ta pitanja ovisi o različitim rješenjima u pravnim porecima. Neka prava (hrvatsko i švicarsko) traže suglasnost o bitnim sastojcima ugovora očitovanu u pismu o namjerama. Njemačko pravo traži suglasnost o svim elementima ugovornog odnosa.

Jedan primjer pisma o namjeri u PDF formatu.